Meer weten of interesse?
“Voetbal vind ik de mooiste sport van de wereld. Plezier hebben om samen een balletje met elkaar te trappen, dat is het idee.”
H.G., Hans van Breukelen
“Wij kunnen hier nog zoveel van leren: het plezier, de sportiviteit naar en voor elkaar.”
H.G., Theo Lucius
“Samen sporten verbroedert en zorgt ervoor dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat.”
H.G., Björn van der Doelen
“Wij dragen het voetbal voor deze mensen een warm hart toe.”
H.G., René en Willy van de Kerkhof
“Telkens als ik deze kinderen zie rennen, juichen en voetballen krijg ik zin om mee te doen.”
H.G., Paul Bosvelt
“Vriendschap, samen scoren en je favoriete speler imiteren met het juichen is genieten voor iedereen.”
H.G., Piet den Boer

Reglement veiling

De dienstenveiling die oorspronkelijk in 2020 door ons georganiseerd zou worden, moest uitgesteld worden vanwege de uitbraak van het Corona virus.

Omdat ook in 2021 een verantwoorde organisatie van die veiling waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn hebben wij besloten om de veiling helemaal en alleen online te houden. De veiling staat open vanaf 22-01-2021 en zal gesloten worden op 27-04-2021, om 12:00 uur 's middags.

Het reglement van deze online veiling wordt hieronder weergegeven, maar je kan het via DEZE LINK ook als pdf downloaden.

Reglement Goederen & Dienstenveiling welke online gehouden zal worden t/m 27 april 2021, ten bate van Stichting Speciale Voetbaldagen.

 1. De veiling wordt georganiseerd door Stichting Speciale Voetbaldagen en wordt volledig online gehouden.

 2. De online veiling sluit 27-04-2021, 12:00 uur.

 3. Alle goederen en/of diensten zullen gepresenteerd worden in de veiling module op de website van Stichting Speciale Voetbaldagen: www.specialevoetbaldagen.nl

 4. Alle kavels worden geveild per opbod en toegewezen aan de hoogste bieder.
  Stichting Speciale Voetbaldagen behoudt zich het recht voor een kavel niet toe te wijzen of op te houden.

 5. Op elk kavel kan geboden worden. Het bod is geldig als het bevestigd is door de bieder.

 1. Degene die bij het sluiten van de online veiling heb hoogste, bevestigde, bod heeft uitgebracht is verplicht het kavel te kopen.

 1. Na betaling van het uitgebrachte bod wordt contact met de hoogste bieder opgenomen en worden afspraken gemaakt voor het in ontvangst nemen van het kavel.

 1. Voor ondernemers geldt de mogelijkheid om achteraf een factuur te ontvangen van aangekochte goederen en/of diensten.

 2. De koper dient zelf contact op te nemen met de aanbieder van het kavel om datum, tijd en plaats af te spreken voor overhandiging van het kavel of uitvoering van een dienst. Hierbij dient de koper het koopbewijs te tonen.
  Het 1e contact tussen koper en aanbieder dient plaats te vinden binnen 6 maanden na de veilingdatum, dus voor 26 oktober 2021 of eerder als op koopbewijs vermeld.

 3. Stichting Speciale Voetbaldagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering van een dienst en/of het kavel.

Heeze, januari 2021